Regulamin

Wszyscy Goście mieszkający w naszych apartamentach są zobowiązani do przestrzegania poniższego regulaminu:

1. Dopłatę za pobyt do zaliczki należy uregulować w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy.

2. Doba hotelowa w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy dnia następnego o godz. 11:00.

3. Przedłużenie doby możliwe jest tylko po skonsultowaniu z biurem Apartament w Warszawie, za przedłużenie pobierana jest opłata w wysokości 50% kolejnej doby. Zakwaterowanie po godzinie 20.00 dopłata 40 zł.

4. Po wstępnej rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% całej kwoty najmu, w przeciągu 2 dni roboczych. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
Akceptujemy: przelewy, karty: VISA, MasterCard, JCB, Diners Clab, gotówka. Przy opłacie za pobyt kartą kredytową naliczane jest 3% opłaty manipulacyjnej. W przypadku rezygnacji z przyjazdu zaliczka nie jest zwracana.

Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt. Wpłaty za niewykorzystany pobyt mogą być wykorzystane w innym terminie, w ciągu 14 dni, od anulowania rezerwacji.

5. Apartament w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu na inny o podobnym lub wyższym standardzie.

W przypadku wystąpienia okoliczności mających charakter siły wyższej Apartament w Warszawie może odstąpić od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, za które Apartament w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Klientowi lub jego majątkowi.
W powyższych sytuacjach odstąpienia od umowy najmu, dotychczas wpłacone przez Klienta kwoty zostaną niezwłocznie zwrócone, przy czym Apartament w Warszawie będzie uprawniony do potrącenia kwoty należnej za dotychczas wykorzystany pobyt.

6. Dostęp do Internetu jest bezpłatny. W apartamencie w którym nie zapewniamy internetu bezprzewodowego za wypożyczenie urządzenia USB pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł.

7. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu pobierana jest opłata w wysokości 400 zł, w przypadku zagubienia pilota do bramki parkingu goście pokryją koszty jego wykupienia.

8. Jeżeli w trakcie pobytu, z winy Gościa, dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu Apartament w Warszawie ma prawo dochodzić od Gościa pokrycia strat.

9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00, goście nie przestrzegający tej zasady mogą zostać poproszeni o opuszczenie mieszkania.

10. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich uciążliwych dla lokatorów budynku. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej firma Apartament w Warszawie nałoży na Gości karę w wysokości 500 zł.

11. Apartament w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione w mieszkaniu.

12. Apartament w Warszawie zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Właściciel serwisu „Apartament w Warszawie”:

HAPPY HOME
WIOLETTA KRAJEWSKA

UL. PRZASNYSKA 6 M.35
01-756 WARSZAWA

NIP: 9191524315